There are only 4 laws of creation.

1. That you exist/ you cannot stop exist, by the definition existence exists;
2. The One is the All and the All is the One / The Creation is not separate from the Creator but it is made of Creator and there is no outside to it.
3. What you put out, you get back.
4. The change is the only constant and everything else chances, except all the three first laws.

1432239018545

Są tylko cztery prawa kreacji.
1. Itsniejesz / nie możesz przestać istnieć, bo z definicji Istnienie musi istnieć;
2. Jedyny (Stwórca) jest Wszystkim, a Wszystko jest Jedynym (Stwórcą) / Stworzenie nie jest odzielone od swojego Stwórcy ale jest stworzone z Stwórcy i nie ma w tym żadnej zewnętrznej strony.
3. Co wkładasz, to dostajesz.
4. Zmiana jest jedyną stałą i wszystko się zmienia, za wyjątkiem tych trzech pierwszych praw.