Światło

Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą.

Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.

Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.

Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemniego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem. ”

Ewangelia wg św.łukasza 11, 33 – 36