Modlitwa Kahunów / Kahuna’s prayer

Modlitwa ta przywołuje ducha Aloha, energię całego świata i energię Matki Ziemi.

AUHEA NA AUMAKUA
NA AKUA, NA KAHUNA, NA KUPUA
ALOHA MAI, HIKI MAI, HELE MAI
E HO ‘ O MAI KA’ I
I ‘ KE KANE KEIA
I ‘ KE ALOHA, I ‘ KE KALA, I ‘ KA MALU
I ‘ KA MANA, I ‘ KA PONO
ALOHA NO, ALOHA NO, ALOHA NO”


Tłumaczenie:

Słuchajcie, boscy przodkowie i Wyższe Ja
Bogowie, mistrzowie i szamani
Przyjdźcie z miłością i siłą, przyjdźcie szybko
Udzielcie błogosławieństwa
Tej osobie
Z miłością, wolnością, pokojem
Z siłą i mądrością
Błogosławię i pozdrawiam.


This prayer is bringing Aloha Spirit, whole world energy and mother Earth energy.

English translation:
Listen, God’s ancestors and Highest Self
Gods, Masters and Shamans
Come with love and power, come quickly
Give a blessing
To this person
With love, freedom, peace
With power and wisdom
I bless and greet you