Za pieniądze…

Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas.

Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom.

Za pieniądze można mieć seks, ale nie miłość.

Za pieniądze można mieć lekarstwa, ale nie zdrowie.

Za pieniądze można mieć posadę, ale nie poważanie.

Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek.

Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust.

Jednym słowem za pieniądze można mieć..

ale nie BYĆ…!