Bóg i My

Bóg w swojej nieograniczonej miłości do siebie podzielił siebie, aby móc więcej explorować i poznawać, i aby mieć z kim dzielić swoje nowe odkrycia i swoją niczym nieograniczoną miłość.

Bóg w swojej nieograniczonej miłości pozwolił tym nowo stworzonym cząstkom samego siebie, zyskać ich własną odrębną indywidualność.

W swojej wielkiej i nieograniczonej miłości pozwolił tym cząstkom samego siebie, kreować ich własne światy i mikroświaty, tak aby mogły doświadczać tego samego uczucia, które On sam doświadczał tworząc Swój świat. Tak aby mógł jak równy z równym dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami.

I tak oto MY, nieodłączne cząstki samego Boga – Kreatora, stworzyliśmy z Nim samym, ramię w ramię, cały świat, wszechświat, galaktykę i inne światy. Wszyscy jako Jedność, w jedności w Nim i z Nim. Poprzez tę Jedność to On stworzył wszystko, poprzez nas samych, i dzięki nam Jego cząstkom.

To nie tylko my się uczymy naszymi doświadczeniami, ale On sam również doświadcza wszystkiego poprzez nas i nasze doświadczenia.

Jako, że wszyscy stanowimy Jedność, któregokolwiek więc z tej Jedności, doświadczy czegoś tutaj i nauczy się czegoś w swoim świecie, automatycznie pozostali z owej Jedności mają dostęp do zrozumienia danego doświadczenia. Tak samo On uczy się od nas i przez nas, jesteśmy bowiem Jednością w Nim, bo On jest Nami, a my Nim.

Nie ma i nigdy nie było żadnego rozdzielenia między Nim a Nami, tak jak i między nami wszystkimi tu i tam. Jesteśmy jednym bytem, przy jednoczesnym zachowaniu każdego z nas swojej własnej odrębnej indywidualności.

Miłość Boga jest tak wielka i niczym nie ograniczona, że spełnił On nasze pragnienie ewoulowania, poznawania, kreowania i zmieniania siebie.

Jego wielka, płomienna niczym nieograniczona miłość jest cząstką nas samych, tak jak i wszystkie inne Boskie cechy, które dostrzegamy w Nim. Wszystko co w Bogu jest i w nas.

Zrodzeni z miłości jesteśmy samą miłością. Poprzez lata tułaczki i odłączenia odkrywamy dzień po dniu największą tajemnicę wszechświata – że jesteśmy czystą niczym nieograniczoną miłością, która daje nam wszystko jeśli tylko otworzymy się sami na nowo na odczuwanie i doświadczanie jej w sobie. Jeśli tylko otworzymy się na nowo na bycie sobą, czyli czystą bezwarunkową miłością. To ona jest bowiem naszym powietrzem i pokarmem. To ona jest nami i w nas. Wypełnia nas po końce naszej istoty.

Miłość wypełnia cały świat i wszystko jest stworzone i zbudowne z miłości, jako że sam Bóg jest niczym innym jak czystą miłością. Z Niego i w Nim wszystko jest stworzone, tak więc i wszystko co przez Niego i w Nim stworzone automatycznie staje się czystą, najczystszą miłością. Tak jak i MY Nią jesteśmy.