Dekret – Bezpieczeństwo, niewinność i luz w obliczu nowych sytuacji

Dla mnie ……………. doświadczanie całkiem nowych sytuacji jest całkowicie niewinne i w porządku. Mogę czuć się wtedy całkowicie bezpiecznie. Pozwalam sobie na poczucie bezpieczeństwa i niewinności nawet wtedy, gdy doświadczam całkiem nowych zaskakujących mnie sytuacji. Pozwalam sobie na pełny luz i zaufanie do Boga w każdej zaskakującej mnie sytuacji. Pozwalam sobie na poczucie luzu, bezpieczeństwa i niewinności, kiedy poznaję całkiem nowych ludzi, w całkiem nowych, nieznanych mi i obcych sytuacjach. Od tej pory każda sytuacja jest dla mnie zawsze bezpieczna i niewinna i w porządku, gdyż ja sama jestem bezpieczna, niewinnaw porządku.

Ja ……………. jestem bezpieczna, niewinna i w porządku, kiedy stoję przed nową sytuacją i nie wiem, co zrobić. Dla mnie ……………. jest to całkowicie naturalne i w porządku, kiedy z uśmiechem i spokojem w sercu podchodzę do rozwiązania całkiem obcych i nowych dla mnie sytuacji życiowych. Wiem, że zawsze jestem wspierana i prowadzona przez Boga. Wiem, że jestem bezpieczna, niezależnie od tego, co by się działo. Bóg mnie chroni i prowadzi.

Każda nowa i stresująca dla mnie sytuacja zawsze obraca się na moje Najwyższe Dobro. Zawsze doświadczam tylko Najwyższego Dobra. Dlatego też mogę czuć się zawsze swobodnie, bezpiecznie, niewinnie i w porządku, bo zawsze doświadczam tylko Najwyższego Dobra Mojego. Jestem gotowa na doświadczanie najwyższego dobra w moim życiu. Jestem gotowana na doświadczanie tego, co najlepsze dla mnie.

Ja ……………. już całkowicie zaufałam Bogu i Jego prowadzeniu w moim życiu. Z dnia na dzień otwieram się coraz bardziej na Boskie prowadzenie w moim życiu. Otwieram się na Boskie rozwiązania w moim życiu. Otwieram się w pełni na Boskie przewodnictwo w moim życiu, gdyż wiem, że Bóg ma dla mnie tylko to, co jest dla mnie w pełni dobre, bezpieczne i niewinne. Wiem, że mogę w pełni zaufać prowadzeniu samego Boga w moim życiu, bo Bóg ma dla mnie to, co najkorzystniejsze i najlepsze i najbezpieczniejsze dla mnie.