Cały Wszechświat –
W Tobie
W twoim własnym sercu
W sercu twojej duszy
Ty jesteś Wszechświatem
A Wszechświat jest Tobą

Bez rozdzielenia
Bez odległości
Wszystko w jednej przestrzeni
W jednym punkcie

Żadnej materii
i czasu
a wszystko trwa wiecznie

i wszystko płynie dalej
na nowo
i od nowa
bez końca
i bez początku

Jesteś tylko Ty
I Twojej duszy wyobrażenia
Twoja własna kreacja

Spacerując samotnie
Po spirali Wszechświata
Twojego własnego serca
Serca twojej własnej duszy.

07.Czerwiec.2012