English Space

Jeśli odczuwasz dołek, załamanie lub cokolwiek innego co sprawia ci dyskomfort i ból…

Źródło życia wiecznego jest tylko jedno. Stwórca życia jest jego źródłem. A więc Stwórca jest Źródłem i trwa wiecznie. Ja jestem silna siłą samego Stwórcy czyli źródła życia wiecznego. A życie jest wieczne, bo nie może być innego życia. życie z zasady żyje w tu i teraz, a tu i teraz jest wieczne. Życie jest pełne, jest światłem, jest siłą […]

Do you really think the Creator of all doesn’t love you?

If you think that the Creator does not love you and does not care for you … it is because you keep exactly these feelings for yourself. We always measure according to our own measure, especially if we do not have an extensive intuition nor a relationship with the Creator. Remember that you cannot perceive something that is not established […]

Czy myślisz, że Stwórca Ciebie nie kocha?

Jeśli myślisz ze Stwórca nie kocha ciebie i go nie obchodzisz… to odczuwasz tak dlatego, że sam darzysz siebie dokładnie takimi uczuciami. Mierzymy zawsze według swojej miary, zwłaszcza jeśli nie mamy rozbudowanej intuicji ani więzi ze Stwórcą. Pamiętaj, że nie możesz dostrzec czegoś czego nie masz w sobie. Aby móc dostrzec a zatem i doświadczyć miłości, musisz ją najpierw sam […]

Do you have to get sick? Stress influence on the immune system. part 02. What stress is about and how does it work.

It is already known that the intestines, which were very much neglected until not so long time ago, have a huge role in building and maintaining good immunity, though for many years the idea of the intestines as an important element in building immunity was loudly mocked and ridiculed. It turns out that it is our intestinal flora that largely […]